Sjetne IL

Økonomi

Økonomi

I 2014 og 2015 har det blitt innført et enhetlig kontosystem i Sjetne IL.

Lagskasser

Det forventes at den som disponerer kontoen fører regnskap i henhold til idrettslagets instruks. Økonomiforvaltningen i idrettslaget er underlagt bestemmelsene til Norges Idrettsforbund, noe som også innebærer at det ikke er tillatt med private lagskasser.

Som del av idrettslagets økonomisystem kan lagskassenes regnskaper kreves gjennomgått av idrettslagets revisor. Hovedlagets kasserer og avdelingskassereren har innsynsrett i lagsregnskapene.

Det er lagt godt til rette med maler og veiledninger. Se egne nettsider under roller og info.

Sjetne IL © | post@sjetneil.no | Postboks 9529, 7487 TRONDHEIM | Org.nr: 984802021

Besøksadresse:
Parallellen 18
7081 SJETNEMARKA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift