Sjetne IL

Politiattester

Politiattester

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. 

Er du over 18 år, kan søknad om politiattest sendes elektronisk. Hvis du er under 18 år eller ikke har mulighet til å sende søknaden elektronisk, må du sende inn søknaden i papirformat.

Hva er en politiattest?
En politiattest (vandelsattest) inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner. Politiattesten kan bare skrives ut til de formål som er omtalt i lov eller forskrift, og gis bare ut til konkrete formål, ikke på generelt grunnlag.

Politiattesten for frivillige organisasjoner inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis.

Hvordan søke politiattest
Før du søker, må du innhente en Bekreftelse på formålet. Bekreftelsen får du ved å henvende deg til styremedlem

Trine Naalsund Andreassen (Mob: 99702776 eller E-Post: trine.naalsund.andreassen@gmail.com)

Du vil da få tilsendt bekreftelsen på mail. Når du henvender deg til Trine Naalsund Andreassen, må du gi følgende informasjon:

 • Navn
 • Fødselsnummer
 • Oppgave / Verv (aktivitetsleder, oppmann, trener mm)

Elektronisk søknad

 • Klikk på linken «Elektronisk søknad om politiattest». Du sendes da over til Politiets nettside.
 • Logg på med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
 • Under formål med attesten – velg: «Frivillige organisasjoner» både under kategori og formål.
 • Legg ved bekreftelse på formål
 • Saksbehandlingstiden er 1-2 uker.
 • Politiattesten utstedes på papir og sendes som ordinær post til folkeregistrert adresse.

Papirsøknad:

 • Fyll ut Søknad om politiattest. (Du kan fylle ut søknaden på internett, før du skriver den ut på papir og signerer. Hvis du fyller ut søknaden for hånd, skrive tydelig.)
 • Øverst i søknadsskjemaet må du sette "Politimesteren i Østfinnmark politidistrikt" som mottaker av søknaden.
 • Informasjon som må være med i søknaden:
  • Fullt navn, bostedsadresse og personnummer.
  • Dato og år for innflytting til Norge dersom dette er aktuelt.
  • Du må opplyse om hvorfor du trenger politiattesten, og legge ved bekreftelse på dette formålet.
 • Søknaden må signeres etter at den er utfylt og skrevet ut. Hvis du er under 18 år, må foresatte skrive under sammen med den som søker om attesten.
 • Vedlegg til søknaden:
  • Kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur.
  • Bekreftelse på formål
 • Søknad med vedlegg sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

 • Politiattesten utstedes på papir og sendes som ordinær post til folkeregistrert adresse.


Framvisning av attest til Sjetne IL
Den søknaden gjelder for, skal fremvise sin attest for Trine Naalsund Andreassen. Sjetne IL skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist for gjennomsyn. Du velger selv om du vil sende denne på mail eller møte opp personlig. Personer som ikke har fremvist politiattest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Taushetsplikt
De personene i Sjetne IL som håndterer søknadene om politiattest, har taushetsplikt i forhold til opplysninger de får kjennskap til.

Se rollebeskrivelse for hovedkontakt politiattest i Sjetne IL. 

Lenker
Mal Bekreftelse på formål: https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_2716.pdf

Søknadsskjema: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2018.pdf

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

Sjetne IL © | post@sjetneil.no | Postboks 9529, 7487 TRONDHEIM | Org.nr: 984802021

Besøksadresse:
Parallellen 18
7081 SJETNEMARKA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift