Sjetne IL

Bli medlem

Bli medlem

 

Bli medlem i SJETNE IL og skap idrettsglede i ditt nærmiljø.

All aktivitet i Sjetne IL krever at du er medlem i klubben. Med det menes det at alle spillere, trenere, oppmenn, foreldrekontakter, samt medlemmer i hovedstyret og styret for særavdelingene er betalende medlemmer.

Vi skiller mellom aktivt medlemskap og støttemedlem. Klubben tilbyr også familiemedlemskap.

 

Gjeldende satser:

Enkeltmedlem u/18 år                                   200,-

Enkeltmedlem o/18 år                                   250,-

Familiemedlemskap, inntil 4 medlemmer        450,-

+deretter 100,- for hvert familiemedlem utover dette.

Dersom Sjetne IL får flere medlemmer, økes muligheten til å opprettholde et godt aktivitetstilbud i idrettslaget.
 

Medlemskapet følger kalenderåret. Medlemskontingent faktureres årlig i januar/februar, fortrinnsvis via e-post.
I tillegg til medlemsavgiften til Sjetne IL krever særavdelingene inn trenings- eller aktivitetsavgift fra medlemmer som er aktive i de ulike idrettene. Dette kommer på egen faktura.   

 

Utmelding:

Medlemmet plikter selv å aktivt gi skriftlig beskjed for å foreta en gyldig utmelding av klubben. Beskjed sendes til medlem@sjetneil.no Det vil da komme en bekreftelse via e-post når utmelding er registrert (etter sjekk av eventuelle utestående fakturaer).

For nye medlemmer, eller hvis endringer i medlemsinformasjon – kopier malen nedenfor og send e-post til medlem@sjetneil.no
 

 

Det blir i løpet av våren åpnet for online registrering av nye medlemmer. Info om dette kommer senere.

Mal informasjon for medlemsregistrering
For- og etternavn:
Fødselsdato (dd.mm.åååå):
Gateadresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefon:
Mobiltelefon:
Epost:
Kjønn:
Aktivitet/lag:               

Mal andre medlemmer i husstand som ønsker å inngå familiemedlemskap         
For- og etternavn:
Fødselsdato (dd.mm.åååå):
Epost:
Kjønn:
Aktivitet/lag:               

Idrettsforsikring
Medlemsavgiften dekker bl.a. forsikring. Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.
Det er mulig å tegne tilleggsforsikring for flere av idrettsgrenene - se informasjon under den enkelte særidrett

Vanskelig familieøkonomi? Les her!
Erfaringsmessig vet vi at noen foreldre vurderer å holde ungene sine borte fra idretten fordi en anstrengt familieøkonomi ikke tillater betaling av avgiftene til idrettslaget. I Sjetne har vi et klart ønske om at flest mulig barn skal delta i våre aktiviteter, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Vi kjenner til støtteordninger som kan benyttes og vi kan tilby oppdelt betaling der hvor dette er nødvendig. De som har behov for å diskutere slike muligheter, bes om å ta direkte kontakt med hovedlagets kasserer:

Hege Krogstad, Mobil: 416 53 879, E-Post: kasserer@sjetneil.no 

Hovedkassereren har taushetsplikt i slike tilfeller, og er den eneste i idrettslaget som vil kjenne identiteten til den som gjør slike henvendelser.

 

Sjetne IL © | post@sjetneil.no | Postboks 9529, 7487 TRONDHEIM | Org.nr: 984802021

Besøksadresse:
Parallellen 18
7081 SJETNEMARKA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift